Oferujemy zwierzęta z programu hodowlanego DanBred, ze stad o najwyższym statusie zdrowotnym: RedSpf  oraz stad o statusie: RedSpf + Myc.

Dla hodowców w Polsce dostarczamy zwierzęta z Danii:

 

  • loszki F1 DanHybryd (LY/YL)

  • knury Duński Duroc (DD)

  • loszki i knury Danish Landrace (LL)

  • loszki i knury Duński Yorkshire (YY)