Zorganizowana hodowla świń istnieje w Danii od lat 90. XIX wieku. Obecnie DanBred prowadzi nowoczesny, wyjątkowy i wysoce skuteczny system hodowlany, który gwarantuje, że najlepsze zwierzęta są zawsze dostępne dla producentów świń.
Najlepsze zwierzęta hodowlane są wybierane z pokolenia na pokolenie w celu dalszej hodowli. Selekcja dokonywana jest w oparciu o wyniki produkcyjne, płodność i cechy ubojowe całej populacji DanBred. Naszym celem jest upewnienie się, że wszystkie zwierzęta hodowlane DanBred przez cały czas spełniają wymagania stawiane przez profesjonalnych producentów trzody chlewnej na całym świecie.
Nasz program hodowlany sprawia, że wydajność od naszych świń jest znacznie wyższa niż od konkurencji. Zwierzęta hodowlane DanBred charakteryzują się wysoką płodnością, licznymi żywymi miotami, znakomitą konwersją paszy, niskimi stratami poubojowymi i wysokim procentem chudego mięsa. Każdego dnia nasz dział rozwoju Produkcji świń  w Duńskiej Radzie ds. Rolnictwa i Żywności, pracuje nad optymalizacją hodowli, aby DanBred zawsze wyprzedzał konkurencję. Cel Hodowlany DanBred oparty jest na produkcji tuczników obejmującej zarówno prosięta odsadzone jak i wyprodukowane z nich tuczniki, kładąc szczególny nacisk na opłacalność tej produkcji.

Cel hodowlany DanBred obejmuje jedynie te cechy, które:

 • Mają pozytywny wpływ na koszty produkcji
 • Mają możliwą do określenia wartość ekonomiczną
 • Są dziedziczone i wykazują zmienność genetyczną
 • Da się zmierzyć pośrednio lub bezpośrednio na większą skalę

Cel hodowlany DanBred składa się zatem z cech, które zapewniają jak największe korzyści ekonomiczne.
SEGES, odpowiedzialny za sferę badawczo-rozwojową systemu hodowlanego DanBred, regularnie weryfikuje cel hodowlany. Każda weryfikacja obejmuje przekalkulowanie zaktualizowanych wartości genetycznych za pomocą symulacji bio-ekonomicznej. Weryfikowane są także nowe cechy mierzalne, dziedziczone oraz istotne z punktu widzenia ekonomii produkcji.
Cel hodowlany DanBred został po raz pierwszy zdefiniowany w 2015 r. i został  zweryfikowany w 2018 r. Cele hodowlane dla DanBred Landrace i DanBred Yorkshire są identyczne, podczas gdy cel hodowlany dla DanBred Duroc różni się zarówno pod względem ekonomicznego znaczenia każdej cechy, jak i samych cech zawartych w celu. Dzieje się tak dlatego, że DanBred Landrace i DanBred Yorkshire są wykorzystywane do produkcji loch, a DanBred Duroc koncentruje się na produkcji tuczników.

Cechy zawarte w celu hodowlanym dla DanBred Landrace i DanBred Yorkshire:

 • dzienny przyrost (0-30 kg i 30-100 kg) skraca czas od produkcji do uboju i obniża koszty produkcji.
 • zużycie paszy włączane jest do celu hodowlanego, aby zmniejszyć zużycie paszy przez tucznika i obniżyć koszty produkcji.
 • procent mięsa chudego ma decydujące znaczenie dla ustalenia porozumienia między rzeźniami a producentami trzody chlewnej.
 • pokrój to ocena nóg, pleców i postawy świń jako całości. Celem jest zmniejszenie ryzyka uboju zarówno tucznika, jak i lochy z powodu problemów z nogami i/lub grzbietem.
 • strata ubojowa jest zdefiniowany jako zwiększenie procentowej zawartości tuszy w stosunku do wagi żywej.
 • długowieczność (dla macior): długowieczność definiowana jest jako prawdopodobieństwo, że locha zostanie pokryta po pierwszym miocie i służy jako wskaźnik trwałości lochy.
 • LP5 to liczba żywych prosiąt w miocie pięć dni po urodzeniu. Ta cecha jest wysoce genetycznie skorelowana z liczbą prosiąt odsadzonych od maciory i zmniejsza śmiertelność od urodzenia do odsadzenia.

 

Poniższy rysunek przedstawia budowę DanBred Landrace i DanBred Yorkshire (zwany rasą loch),
a także wyrażone w procentach znaczenie ekonomiczne,
jakie każda cecha ma dla postępu hodowlanego.

 

 

Cechy zawarte w celu hodowlanym dla DanBred Duroc:

 • wpływ knura na wielkość miotu (płodność męska) to liczba żywych świń w miocie.
 • dzienny przyrost (0-30kg i 30-100kg) skraca czas produkcji do uboju i obniża koszty produkcji.
 • zużycie paszy włączane jest do celu hodowlanego, aby zmniejszyć zużycie paszy przez tucznika na 1kg przyrostu masy ciała i obniżyć koszty produkcji.
 • procent mięsa chudego ma decydujące znaczenie dla współpracy między rzeźniami a producentami trzody chlewnej.
 • pokrój to ocena nóg, pleców i postawy świń jako całości. Celem jest zmniejszenie ryzyka brakowania w stadzie zarówno tucznika, jak i lochy z powodu problemów z nogami i/lub grzbietem.
 • strata ubojowa jest zdefiniowany jako zwiększenie procentowej zawartości tuszy w stosunku do wagi żywej.

 

Poniższy rysunek pokazuje budowę DanBred Duroc,
a także wyrażone w procentach znaczenie ekonomiczne,
jakie każda cecha ma dla postępu hodowlanego.